Project Homeworks: Recap

1 Yohanes 3:17-18 berkata, โ€œBarangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.โ€   Kutipan Alkitab diatas menjadi dasar Sie Misi NTU-ISCF dalam mengadakan … Continue reading Project Homeworks: Recap

Advertisements

Jesus and His Salvation: part 2 – Sermon Summary

What does it mean for human to be saved by Jesus Christ? How does Jesus save us from our sins? Di persekutuan kali ini, NTU ISCF membahas Yohanes 3:1-15 yang membahas bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari Nikodemus, yang merupakan orang Farisi (pemimpin besar dalam agama). Dalam dialog antara Tuhan Yesus dan Nikodemus, kita bisa … Continue reading Jesus and His Salvation: part 2 – Sermon Summary

Jesus and His Salvation – Sermon Summary

Tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus adalah tokoh yang signifikan, baik dalam kehidupan pribadi, Kekristenan (Kekristenan berpusat pada pribadi Yesus), hingga sejarah dunia (sistem penanggalan yang dimulai dari kelahiran Yesus, budaya Kristen, dsb).   Keberadaan dan identitas Yesus sebagai manusia mungkin telah diyakini semua orang, akan tetapi, identitas Yesus sebagai Tuhan sering diperdebatkan. Seringkali Kekristenan mendapat … Continue reading Jesus and His Salvation – Sermon Summary

My Knowledge about God – CG A & C

Di dalam diskusi Cell Group ini lebih banyak membahas tentang sifat-sifat Allah dan apa dampak yang ditimbulkan oleh karena ini. Apa yang membedakan Allah kita dengan allah yang lain? Seperti yang sudah dijelaskan di PU 1, bahwa Allah kita adalah โ€œReligion from Aboveโ€, dan Allah kita memiliki 2 sifat utama, yaitu Transenden dan Imanen secara … Continue reading My Knowledge about God – CG A & C

My Knowledge about God – CG B & D

Pada sesi Cell Group (CG) kali ini, CG B dan D membahas tentang pengetahuan kami tentang Allah, terkhusus atribut Allah yang sudah dibahas pada Persekutuan Umum dua minggu terakhir. Diskusi berjalan dengan me-review kembali apa atribut-atribut yang dimiliki oleh Allah. Ada berbagai atribut yang diutarakan oleh anggota, antara lain: transenden (trancendent), imanen (immanent), adil (just), … Continue reading My Knowledge about God – CG B & D

Who is God? Part 2 – Sermon Summary

Kita tentu sering mendengar bahwa Allah adalah kasih dan adil. Namun mungkin sulit bagi kita untuk memvisualisasikan bagaimana Allah dapat menjadi adil dan mengasihi pada saat yang bersamaan karena di dalam kehidupan kita, seringkali kedua atribut ini adalah dua hal yang bertolak belakang dan sulit dilakukan bersama. Sebagai contoh, bila seorang anak kecil melakukan kesalahan, … Continue reading Who is God? Part 2 – Sermon Summary